Πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών ΄Α Γυμνασίου

Πρόγραμμα σπουδών ΄B Γυμνασίου

Πρόγραμμα σπουδών ΄Γ' Γυμνασίου

Πρόγραμμα σπουδών ΄Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Δυνατότητα επιλογής μαθημάτων.

Πρόγραμμα σπουδών ΄Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα και Ώρες

 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης (2 ώρες)
 • Φυσική Κατεύθυνσης (2 ώρες)
 • Χημεία Γενικής Παιδείας (2 ώρες)
 • Φυσική Γενικής Παιδείας (1 ώρα)
 • Έκθεση (2 ώρες)
 • Άλγεβρα (2 ώρες)

Μαθήματα και Ώρες

 • Αρχαία Ελληνικά (5 ώρες)
 • Λατινικά (1 ώρα)
 • Άλγεβρα (2 ώρες)
 • Φυσική Γενικής Παιδείας (1 ώρα)
 • Έκθεση (2 ώρες)
 • Χημεία Γενικής Παιδείας (1 ώρα)

Δυνατότητα επιλογής μαθημάτων.

Πρόγραμμα σπουδών ΄Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δυνατότητα επιλογής μαθημάτων.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Έκθεση (2 ώρες)
 • Φυσική (4 ώρες)
 • Χημεία (3 ώρες)

4ο ΜΑΘΗΜΑ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης (6 ώρες)
 • Βιολογία Κατεύθυνσης (2 ώρες)
 • Ιστορία Γενικής (1 ώρα)

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

 • Έκθεση (2 ώρες)
 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης (6 ώρες)
 • Α.Ε.Π.Π (2 ώρες)

4ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΑΟΘ (2 ώρες)
 • Ιστορία Γενικής (1 ώρα)
 • Βιολογία Γενικής (1 ώρα)

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Έκθεση (2 ώρες)
 • Αρχαία (6 ώρες)
 • Ιστορία (2 ώρες)

4ο ΜΑΘΗΜΑ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Λατινικά (3 ώρες)
 • Βιολογία Γενικής (1 ώρα)
 • Στατιστική (2 ώρες)